yhingust parand   loodus   uudised   kontakt  
 
 

Juhatus ja liikmed
Põhikiri
Dokumendid
Tegevused
Lastelaagrid
Talgud
Uuringud
KÜSK rahastatavad projektid
KÜSK projekti materjalid
Üritused
KÜSK projektide partnerid
Projektist kirjutatakse

 

Projektist kirjutatakse:

Projektist kirjutatakse

KÜSK 2008-2010 projekti tegemistest saab lugeda

Valgamaalasest - www.valgamaalane.ee/280808/esileht/uudised/25014944.php

 http://www.valgamaalane.ee/?id=229940

Uma Lehest http://www.umaleht.ee/index.php?leht=3778&keel=133

http://www.umaleht.ee/index.php?leht=3845&keel=135

Karula valla infolehest - www.karula.ee/index.php

Antsla valla infolehest http://www.antsla.ee/public/files/Antsla%20juun%202009.pdf

Karula rahvuspargi infolehest „Tarupettäi”- www.karularahvuspark.ee/

Karula valla kodulehelt - www.karula.ee

Antsla valla koduleht - www.antsla.ee

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=3258&op=lugu


 KÜSK 2010-2011 projekti tegemistest saab lugeda

Karula valla kodulehelt - www.karula.ee

Lüllemäe kooli kodulehelt - http://www.karula.edu.ee

Karula valla infolehest "Karula Kuller" - www.karula.ee/index.php

portaalist http://koolielu.ee/pg/info/readnews/31503 

Koduleht valminud Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali toel