yhingust parand   loodus   uudised   kontakt  
 
 

Juhatus ja liikmed
Põhikiri
Dokumendid
Tegevused
Lastelaagrid
Talgud
Uuringud
KÜSK rahastatavad projektid
KÜSK projekti materjalid
Üritused
KÜSK projektide partnerid
Projektist kirjutatakse

 

Uuringud:

Uuringud

KÄSITÖÖ MÜÜGIVÕIMALUSTE UURING

Käsitöö müügivõimaluste uuring on koostatud MTÜ Karula Hoiu Ühing tellimisel Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud projekti raames. Uuringu eesmärgiks oli anda Karula kihelkonna ja laiemalt ka Lõuna-Eesti väikekäsitöölistele taustainfo piirkonna käsitöö turustusvõimalustest. Uuringus vaadeldakse ja analüüsitakse käsitöö ostjaid (tarbijaskonda), nende ostueelistusi ning piirkonna käsitööpoode ja võimalusi nendes kaupa turustada.

Uuring on avatav siit.

AJALOOLISE MAAKASUTUSE MÕJU KARULA RAHVUSPARGI MAASTIKE, KOOSLUSTE JA KAITSEKORRA KUJUNEMISELE

Karula rahvuspargi ala kohta on valminud Pille Tomsoni magistritöö, kus ta kirjeldab maakasutust 150 aastat tagasi ning analüüsib selle rolli tänapäeva loodus- ja pärandkultuurkoosluste kujunemisel.

Lähemalt saab magistritööga tutvuda siin.

ARHEOLOOGILINE UURING JAUGA MÕISA OLETATAVAL ASUKOHAL

Arheoloogilised uuringud Jauga mõisa oletataval asukohal viidi läbi seoses Karula Rahvuspargi ning Karula Hoiu Ühingu projektiga, mille käigus uuritakse Jauga mõisa ajaloolist kujunemist ja arengut. Kirjalikesse allikatesse ilmub Jauga mõisa nimi esmakordselt 17. sajandi 80. aastatel. Arhiiviallikate analüüs osutab, et kõige tõenäolisemaks kunagise Jauga mõisa asukohaks oli tänapäeva Soome küla Jaugamõisa talukoht. Arheoloogiliste välitööde eesmärgiks oli selle hüpoteesi kontrollimine ning Jauga mõisa asukoha lokaliseerimine arheoloogiliste allikate abil.
Uuringuga saab tutvuda siin.

KARULA KIHELKONNA RAHVAKLUTUUR
Käesolev ülevaade on koostatud projekti Karula Rahvuspargi pärandkultuur. Juured ja tänapäev käigus. Karula kihelkonna etnograafiline kirjeldus on koostatud Eesti Rahva Muuseumi käsikirjaliste materjalide põhjal. Kasutatud on 20. sajandi jooksul ERMi laekunud materjale.

Ülevaatega saab tutvuda siin.

KARULA KIHELKONNA LUGU - Karula kihelkonna kujunemisest saad lugeda Pikne Kama poolt koostatud uurimistööst.

VALGAMAA KARULA KIRIKU KIVIRAIENDITE uuringut saab lugeda siit.

  

Koduleht valminud Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali toel