yhingust parand   loodus   uudised   kontakt  
 
 

Käsitöö
Tekstiil
Puutöö
Söögid ja joogid
Ehted
Ehitus
Käsitöölised
Folkloor
Rahvalaulud
Kohapärimus
Ajalugu
Elulaad
Metsandus
Põllumajandus
Kalandus
Jahindus

 

Käsitöölised:

Käsitöölised

KÄSITÖÖLISTE ANDMEKOGU

Käsitöö andmekogu on koostatud Karula Hoiu Ühingu poolt läbiviidud küsitluse põhjal, projekti "Koostöö tõhustamine avaliku- ja erasektori vahel läbi kohaliku käsitöö edendamise"(Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)) raames. Küsitlus viidi läbi ajavahemikus detsember 2008 kuni märts 2009.
Eesmärgiks oli koondada informatsiooni käsitöö-, ja traditsiooniliste oskustega
inimeste kohta. Eelduseks ei olnud, et meister teeb/müüb aktiivselt oma kaupa. Koduleheküljel avaldatu ei anna täieliku ülevaadet oskustega inimestest, sest kõik küsitlusele vastanud ei soovinud enda kohta teavet avaldada. Ka oli inimesi, kelle kohta on teavet nende suurepäraste oskuste kohta aga kes jätsid tagasihoidlikusest ankeedi täitmata. Tänu tagasiside eest sellegi poolest.
Suur tänu kõigile, kes võtsid vaevaks vastata ja olla abiks küsitluse läbiviimisel,
Karula Naisseltsile, Tsooru Naisseltsile ja Karula Hoiu Ühingu liikmetele.
Käsitööandmekogu innustavaks juhtmõtteks võiks olla küsitluse käigus Erika Saaronilt kuuldu.

Imä tei väega ilusat käsitüüd, a alale ei ole tuust midägi. Johtu nii, et hopen lõppi är, hobest oll väega vaia, rahha es ole. Niimuudu saiva imä tettü as'a hobese vasta är vahetedus. Seole naasele, kiä hobest möi, imä tettü as'a väega miildüsi.

Saaroni Erika Järvsaare talust, Karula kihlkunnast. Inne künnüpäivä 2009.

Käsitööandmekogu ei ole suletud, vastavalt teadmiste ja oskuste kasvamisele täieneb ka andmekogu. Päris kindel on, et nii mõnigi käte osav jäi märkamata, leidmata.
Enesest ja oma oskustest saate teada anda: Kristi Kalve (Karula hoiu Ühingu liige, andmekogu koostaja) tel. 53427108, e-mail: kristi.kalve@poliste.ee

Käsitööliste andmekogu on avatav siit. 

Koduleht valminud Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali toel